• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Algorytmy i kody (pr)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Treści kursu

 1. Wprowadzenie lub utrwalenie i przećwiczenie podstawowych składników i pojęć programowania: algorytm, interpreter, skrypt, zmienna, instrukcja warunkowa, pętla.
 2. Możliwości i działanie rozszerzonej konsoli Pythona.
 3. Podstawy Pythona:
  • operacje na liczbach i tekście, podstawowe typy danych, konwersja typów,
  • operacje na liczbach i tekście,
  • operacje wejścia i wyjścia, formatowanie wyjścia,
  • szablon skryptu,
  • zasady PEP8,
  • korzystanie ze standardowych modułów Pythona.
 4. Instrukcje warunkowe proste i złożone, przykładowe algorytmy warunkowe.
 5. Pętle w Pythonie ze znaną i nieznaną liczbą powtórzeń, sekwencje liczbowe, obiekty iterowalne, przykłady algorytmów iteracyjnych.
 6. Algorytmy iteracyjno-warunkowe.
 7. Złożone typy danych w Pythonie: napisy, listy, tuple, zbiory, słowniki.
 8. Zmienne globalne, lokalne, przestrzenie nazw, zakresy.
 9. Definiowanie funkcji, funkcje parametryczne, zwracanie wartości, typy argumentów, w tym zmiennej długości.
 10. Klasyczne struktury danych: stos, kolejka, lista.
 11. Wykorzystanie złożonych typów danych do emulowania stosu, kolejki i listy.
 12. Podstawy programowania obiektowego: klasa, obiekt, instancja, atrybuty.
 13. Definiowanie klas: konstruktor, destruktor, atrybuty, metody typu setter i getter, wykorzystanie dekoratorów do definiowania właściwości.
 14. Porównanie programowania strukturalnego i obiektowego na przykładach.
 15. Obsługa plików w formatach json i csv.
 16. System ORM – tworzenie modeli, operacje CRUD, implementacja przykładowych schematów baz.
 17. Tworzenie obiektowej aplikacji z interfejsem graficznym w PyQt pozwalającej na obsługę bazy danych za pomocą systemu ORM.
 18. Tworzenie aplikacji multimedialnej z obsługą działań użytkownika z wykorzystaniem biblioteki PyGame: wersja strukturalna i obiektowa.
 19. Wizualizacja algorytmów za pomocą biblioteki PyGame i Matplotlib.
 20. Implementacja strategii walki robota w grze RobotGame: programowanie funkcyjne, wykorzystanie operacji na zbiorach, implementacja mechanizmów sztucznej inteligencji, wykorzystanie API gry.

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.