• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Aplikacje i serwisy sieciowe (pr)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Treści kursu

 1. Technologie wytwarzanie aplikacji internetowych: frontend i backend.
 2. Język znaczników HTML5 – powtórzenie zasad, najważniejszych tagów, formularze, nowe elementy i znaczniki semantyczne HTML 5.
 3. Kaskadowe arkusze stylów CSS: dołączanie, hierarchia, selektory i ich waga, pseudoklasy, pseudoelementy, zasady definiowania.
 4. Framework Bootstrap: podłączanie lokalne i CDN, przykładowy szablon z menu, kontenery, punkty przerwania, system siatkowy (ang. *grid*), narzędzia responsywności, klasy pokazywania, rozmiarów, odstępów i widoczności, podstawowe komponenty.
 5. Architektura klient-serwer, protokół HTTP, metody HTTP, adresy URL, przyjazne adresy.
 6. Środowisko deweloperskie: lokalne i zdalne repozytorium Git-a, wirtualne środowisko Pythona.
 7. Środowisko deweloperskie: instalacja i konfiguracja IDE.
 8. Instalacja i tworzenie projektu Django, konfiguracja wstępna.
 9. Uruchamianie serwera deweloperskiego,
 10. Tworzenie i dołączanie aplikacji Django.
 11. Struktura projektu i aplikacji.
 12. Proste widoki funkcyjne, mapowanie URL
 13. Wzorzec MVC i modele danych: tworzenie modeli, zasada DRY, typy pól, relacje między modelami.
 14. Baza danych i migracje: konfiguracja bazy, tworzenie, podgląd i wykonywanie migracji, klient poleceń bazy danych, zasady tworzenia tabel.
 15. Opcje skryptów zarządzających :file:`django-admin.py` i :file:`manage.py`.
 16. ORM Django i API bazy danych w interaktywnej powłoce Pythona.
 17. Konto administratora, logowanie się do panelu.
 18. Panel administracyjny: dodawanie użytkowników, grup, uprawnienia.
 19. Udostępnianie aplikacji w panelu administracyjnym.
 20. Widoki oparte na funkcjach: mapowanie URL-i na widoki, pobieranie danych z bazy, zwracanie danych do klienta, obsługa kodu HTTP 404.
 21. System szablonów: znaczniki, filtry, zmienne, bloki, dziedziczenie, osadzanie URL-i.
 22. Implementacja szablonu bazowego opartego o Bootstrap 4.
 23. Obsługa użytkowników za pomocą widoków – funkcji: żądania GET i POST, formularz w szablonie, walidacja danych.
 24. Komunikaty zwrotne dla użytkownika.
 25. Budowanie formularzy na podstawie modelu, dostosowywanie formularza.
 26. Użycie modułów zewnętrznych do tworzenia formularzy wykorzystujących Bootstrap.
 27. Widoki generyczne: ListView, CreateView, UpdateView, DeleteView.
 28. Opcje i dostosowanie widoków generycznych, w tym nadpisywanie metod.
 29. Rejestracja użytkowników: dostosowanie modelu użytkownika, dostosowanie i użycie wbudowanych klas formularza i tworzenia użytkownika.
 30. Logowanie i wylogowywanie użytkowników: wbudowany moduł autentykacji.
 31. Wdrażanie aplikacji Django na serwerze.

Uwaga: lista zagadnień może ulec zmianom.