• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

Projekt TIK – ogłoszenie o zamówieniu (10.2018)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Fundusze Europejskie Program Regionalny
barwy Rzeczpospolitej
herb województwa świętokrzyskiego
Unia Europejska EFRR

Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów, monitorów, klawiatur i myszy, projektorów z kablem HDMI, urządzeń wielofunkcyjnych, splitterów wideo do I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, ul. J. Długosza 7, w ramach realizacji projektu pn: "TIK i informatyka w pracy i nauce w nowoczesnej szkole" nr. RPSW.08.03.03-26-0015/17, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty »»»

Zawiadomienie o wyborze oferty »»»