• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Turniej Jednego Wiersza

Wszystkie informacje o naszej szkole

Organizatorzy "Wiosny Poetyckiej w Collegium Gostomianum" ogłaszają konkurs na najlepszy utwór, którego autorem jest uczeń.

I. Regulamin

 • każdy uczestnik konkursu zgłasza jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce, dotychczas niepublikowany;
 • wiersz należy opatrzyć pseudonimem, w kopercie zamieścić dane autora (imię, nazwisko, szkoła, ewentualnie imię i nazwisko opiekuna);
 • adres, na który należy nadsyłać teksty:
  I LO Collegium Gostomianum
  ul. Jana Długosza 7
  27-600 Sandomierz

  z dopiskiem Turniej Jednego Wiersza;

 • termin nadsyłania wierszy upływa 19 marca 2019 r.

II. Cele konkursu:

 • wyłanianie talentów poetyckich;
 • wzbudzanie zainteresowań literackich.

III. Uwagi:

 • najlepszy utwór wyłoni Jury powołane przez organizatorów;
 • przewidziane są dwa wyróżnienia;
 • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureat nagrodę rzeczową;
 • zwycięzcy konkursu, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do I LO, otrzymają przy rekrutacji dodatkowe punkty:
  • laureat – 4 pkt,
  • wyróżnienie – 2 pkt.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 21 marca 2019 r. na stronie internetowej Collegium Gostomianum, a wręczenie nagród odbędzie się podczas XVIII edycji "Wiosny Poetyckiej" w Collegium Gostomianum – 23 marca 2019 r., sobota, ok. godz. 10:30