• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

Wiosna Poetycka w Collegium Gostomianum

Wszystkie informacje o naszej szkole

XIX Wiosna Poetycka w Collegium Gostomianum (03.2020) – regulamin

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim

I. Regulamin konkursu:

Konkurs przeprowadzony zostanie w II kategoriach wiekowych:

  • grupa I – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych;
  • grupa II – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Każdy uczestnik prezentuje dwa wiersze poetów polskich, w tym jeden – tematycznie związany z Sandomierszczyzną.

Łączny czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut. Jury oceniać będzie: dobór tekstów, wartości literackie utworu, dostosowanie tekstu do wieku i możliwości recytatorskich, interpretację tekstów, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.

II. Cele konkursu:

  • popularyzacja poezji polskiej
  • odkrywanie talentów recytatorskich

III. Nagrody:

Przewiduje się wyłonienie laureata w każdej kategorii wiekowej. Jury przyzna także nagrody specjalne recytatorom osobowościom scenicznym. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

IV. Kalendarz konkursu:

  • Zgłoszenia wyłącznie elektroniczne przyjmujemy do 20 marca 2020 roku za pomocą formularza www

  • Termin konkursu: 28 marca 2020 r., sobota, godz. 9:30

Uwaga: Konkurs ma charakter otwarty. Uczniowie zainteresowani konkursem mogą zostać zgłoszeni przez szkołę lub zadeklarować swój udział indywidualnie.

Zwycięzcy konkursu, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do I LO, otrzymają w toku rekrutacji dodatkowe punkty: laureat – 4 pkt;  wyróżnienie – 2 pkt.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników żywego słowa