• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

Trochę historii

Wszystkie informacje o naszej szkole

 Takie były początki

Chór I LO Colegium Gostomianum swoja działalność rozpoczął w czerwcu 2001 r. Założycielami chóru są: ks. Tadeusz Mierzwa - duszpasterz chóru i początkowo dyrygent, oraz pani mgr Agata Sobolewska - czuwająca nad sprawami organizacyjnymi. Od października 2001 r. funkcje dyrygenta przejęła pani mgr Magdalena Głowacka. Chór Collegium Gostomianum bierze czynny udział w uroczystościach na rzecz szkoły, miasta i regionu. Co roku występujemy na koncertach kolęd chórów z diecezji sandomierskiej, inauguracjach roku akademickiego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Uczestniczyliśmy w imprezach z udziałem wielotysięcznej publiczności: Jubileusz 400-lecia Collegium Gostomianum, Dni Belgijskie, Dzień Otwartej Furty w Wyższym Seminarium w Sandomierzu. Współpracujemy z chórem chłopięco-męskim HOSANNA prowadzonym przez ks. Tadeusza Mierzwę. Podczas wakacji chórzyści uczestniczyli w obozie szkoleniowo wypoczynkowym na Suwalszczyźnie. Wyjechaliśmy także do Wilna, gdzie mieliśmy zaszczyt zaśpiewać na Mszy Św. w Ostrej Bramie. Do chóru należą solistki, które zajmują pierwsze miejsca na konkursach i festiwalach piosenki o zasięgu okręgowym i ogólnopolskim. Od marca 2002 r. chór należy do Międzynarodowej i Polskiej Federacji Pueri Cantores, co daje możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności poprzez udział w festiwalach chórów zarówno w Polsce jak i za granicą.