Dyrekcja w latach 2005-2020

Wszystkie informacje o naszej szkole

Dyrektor szkoły: Krzysztof ZielińskiDyrektor Liceum mgr Krzysztof Zieliński

Nauczyciel geografii z 23-letnim stażem pracy pedagogicznej. W Collegium Gostomianum od 1997 roku. Od 2001 roku nauczyciel dyplomowany. Absolwent studiów podyplomowych z geografii, zarządzania oświatą, ekologii i ochrony środowiska, wiedzy o społeczeństwie oraz kursów komputerowych. Edukator programu KREATOR w zakresie wprowadzania umiejętności kluczowych do procesu dydaktycznego. Przez 16 lat doradca metodyczny nauczycieli geografii. Rzeczoznawca MEN do wydawania opinii kwalifikujących podręczniki do użytku szkolnego. Ekspert MEN w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego z geografii. Współautor cyklu edukacyjnego do nauczania geografii w gimnazjum. Autor i współautor wielu opracowań metodycznych dla nauczycieli geografii.

Wicedyrektor szkoły: Barbara TęgiewiczWicedyrektor Liceum dr inż. Barbara Tęgiewicz

Jestem sandomierzanką z dziada pradziada. Kształciłam się w dwóch najwspanialszych sandomierskich szkołach: Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym oraz w I LO obecnie Collegium Gostomianum. W "ćwiczeniówce" wspaniali pedagodzy nauczyli mnie umiłowania wiedzy, zaś "Długosz" rozwinął pasję poznawczą. Ukończyłam chemię w Moskiewskim Instytucie Petrochemicznym. Uzyskałam tytuł doktora nauk chemicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.