"Labirynty Wiedzy" – "Pszczoła w mieście" (04.2020)

Wszystkie informacje o naszej szkole

"Labirynty Wiedzy" – "Pszczoła w mieście" (04.2020)

26 marca 2021 r. w ramach biologicznych spotkań naukowych "Labiryntów Wiedzy" młodzież klas przyrodniczych uczestniczyła w zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski V ogólnopolskiej konferencji "Pszczoła w mieście".

Odbyła się ona na zakończenie piątego Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej pszczół". W konkursie tym po raz pierwszy uczestniczyła młodzież naszej szkoły. Były to uczennice z klasy 1D i 1C o profilu biologiczno – chemicznym: Wiktoria Winiarska, Anna Kołeczek, Wiktoria Forc, Julia Garnuszek i Maria Fularska. Do drugiego etapu zakwalifikowała się Wiktoria Winiarska. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy zainteresowanych do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

W trakcie konferencji dowiedzieliśmy się z wykładu prof. dr hab. Jerzego Demetraki – paleontologa, kierownika Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie, że skoro byt człowieka zależy od roślin to byt człowieka zależy od pszczół, bo rośliny zależą od pszczół.

Uczestnicy obrad podkreślali również znaczenie pszczół dla środowiska i gospodarki.

 Katolicki Uniwersytet Lubelski od wielu lat prowadzi badania nad bioróżnorodnością i zachowaniem siedlisk dla dzikich zapylaczy – przypomniała w wypowiedzi otwierającej konferencję prorektor ds. kształcenia dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL. Uniwersytet od kilku lat posiada również swoją małą pasiekę, a razem z Fundacją Rozwoju KUL prowadzi popularyzację wiedzy o pszczelarstwie.

 Zarówno uniwersytet, jak i fundacja są partnerami akcji "Lubelskie wspólnie dla pszczół", której celem jest popularyzacja wiedzy o znaczeniu pszczoły dla człowieka, środowiska i gospodarki. Zainicjowana w ubiegłym roku przez samorząd wojewódzki nabiera coraz większego rozmachu, obecnie jej partnerami jest już 50 podmiotów, o czym przypomniał członek zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.

 Znaczenie pszczół dla gospodarki podkreślił prof. dr hab. Jerzy Wilde, Kierownik Katedry Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przypomniał, ze pszczoły zapylają około 400 roślin uprawnych na świecie. – W ten sposób uczestniczą w produkcji 1/3 żywności na całym świecie – dodał.

 Z kolei prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, kierownik Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie skupił się na znaczeniu pszczoły dla istnienia człowieka. Zauważył, że byt gatunku ludzkiego zależy od roślin. Wskazał, że pszczoły zapylają ok. 70-80 % roślin.

 Podczas konferencji poruszono też temat stosunkowo młodej gałęzi pszczelarstwa, jakim są pasieki miejskie. – W mieście pszczoła czuje się bardzo dobrze – mówił Marcin Sudziński, z Miejskiej Pasieki Artystycznej Centrum Spotkania Kultur. Z tym wnioskiem zgadzał się również ks. Tomasz Gałuszka, opiekun Pasieki Miejskiej KUL, który w oparciu o wyniki badań miodu miejskiego podkreślał, że jest to bardzo wartościowy i czysty produkt.

Zagadnienia poruszane na konferencji wzbudziły duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym udział młodzieży w konkursie "Bliżej pszczół" będzie jeszcze liczniejszy.

Organizatorzy

Zdjęcia »»»