"Drogi do niepodległości" (11.2021)

Teatr Szkolny "Cegielnia" przygotował dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej montaż słowno- muzyczny, w którym ukazane zostały czasy zaborów, powstania narodowe i moment odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie było dla mieszkańców i młodzieży okazją do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych.

Dziękujemy, że w tak trudnym czasie pandemii mogliśmy gościć w DPS.

Teatr Cegielnia

Zdjęcia »»»