#Szkoła Pamięta (11.2022)

W ramach akcji #Szkoła Pamięta organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki klasa 1E humanistyczna wystąpiła z inicjatywą przypomnienia bohaterów minionych czasów. Na lekcji przedmiotu historia i teraźniejszość uczniowie zebrali i przedstawili informacje dotyczące ofiar terroru niemieckiej okupacji w Sandomierzu. Następnie wraz z nauczycielem historii odwiedzili pomnik, usytuowany przy Skwerze Marcina z Urzędowa, upamiętniający 116 ofiar inteligencji sandomierskiej, eksterminowanej w obozie koncentracyjnym Auschwitz po aresztowaniu 16 marca 1942 roku. Uczniowie zapalili znicz pamięci i uczcili minutą ciszy pomordowanych Sandomierzan.

W ideę akcji #Szkoła Pamięta wpisuje się też wiele innych inicjatyw podejmowanych przez społeczność ILO Collegium Gostomianum.

Tuż przed pierwszą rocznicą śmierci ppłk. dr. Janusza Kamockiego ps "Mamut", (etnograf Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza, absolwent Collegium Gostomianum, żołnierz NOW, AK, NZW, więzień polityczny w PRL, Laureat tytułu Świadek Historii IPN, wyróżnionego licznymi odznaczeniami m.in. Krzyż Kampanii Wrześniowej, Krzyż AK, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości, Krzyż Wolności i Solidarności, Honorowa Odznaka Żołnierza AK Korpusu „Jodła”, odznaka Armii Krajowej, odznaka Weterana Walk o Wolność, Krzyż Walki o Niepodległość, Krzyż Więźnia Politycznego) uczennice Julia Żmuda i Julia Kolera z klasy 2C na Cmentarzu Katedralnym posprzątały grobowiec w którym pochowany jest absolwent Collegium Gostomianum i zapaliły symboliczny znicz.

Z inicjatywy Stowarzyszenia prowadzonego przez ucznia naszej szkoły Aleksa Szczyrbę, grupa młodzieży na Cmentarzu Katedralnym posprzątała groby zmarłych dyrektorów i nauczycieli naszej Szkoły, a młodzież z klasy 2C i 2A z wychowawczynią Panią Renatą Andrzejewską zapaliła wcześniej przygotowane znicze.

Szkolni koordynatorzy akcji #Szkoła Pamięta: Dariusz Szczygielski, Marta Korzynek

Zdjęcia »»»