Konkurs "Nieznane i mało znane karty historii mojego regionu" (04.2011)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Konkurs "Nieznane i mało znane karty historii mojego regionu" (04.2011)

Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Kolegium Licencjackie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Radomiu honoruje Weronikę Toś statusem laureata III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "Nieznane i mało znane karty historii mojego regionu".

Jury w składzie: dr hab. Robert Litwiński, mgr Ireneusz Chorosiński, prof. dr hab. Stanisław Chibowski dziękują również Pani mgr Lucynie Polit za przygotowanie uczennicy i nadzór merytoryczny nad pracą.

Radom, 15.04.2011 r.