Nasi stypendyści (03.2021)

 

Kamil Drzewiecki – uczeń klasy 2CP4 o profilu biologiczno – chemicznym zdobył w tym roku szkolnym stypendium przyznawane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W ubiegłym roku szkolnym zdobył Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Kamil uzyskał bardzo wysoką średnią ocen w roku szkolnym 2019/2020 – 5,31, a z przedmiotów kierunkowych, czyli biologii, chemii i języka angielskiego – 5,0. W trakcie roku szkolnego bardzo chętnie angażował się różnego rodzaju konkursy i olimpiady przedmiotowe. Brał udział w I etapie Olimpiady Biologicznej, zdobył tytuł finalisty ogólnopolskiej XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Dostał się również do II etapu Konkursu Biochemicznego UMCS w Lublinie oraz Konkursu Neurobiologicznego UJ w Krakowie, jednak obydwa konkursy zostały odwołane z powodu epidemii SARS-CoV-2. W roku szkolnym 2020/2021 brał udział w Konkursie Biochemicznym UMCS w Lublinie oraz w drugim – okręgowym etapie Olimpiady Biologicznej.

Kamil, mimo że jest osobą dojeżdżającą do szkoły, mieszka w Gorzyczanach, ma bardzo wysoką frekwencję, za rok szkolny 97,8 %. Uczestniczy we wszystkich zajęciach zdalnych, odrabia zalecone prace, aktywnie uczestniczy w lekcjach. Chętnie również uczestniczy w życiu szkoły; brał udział w przedstawieniu świątecznym, przygotowanym w naszej szkole, grając jedną z ról pierwszoplanowych. Pełni funkcję przewodniczącego klasy 2CP4. Aktywnie działa na jej rzecz i zawsze chętnie pomaga swoim kolegom i koleżankom.

Sam o sobie pisze: "Jestem aktywny na lekcjach, przez co często jestem prawą ręką nauczycieli. Mam bardzo dobre relacje z rówieśnikami oraz lubię rozszerzać swoje horyzonty (uczyć się ponad program nauczania)."

Kamil interesuje się biologią, chemią oraz powiązanymi z nimi naukami przyrodniczymi i zastosowaniem zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu zadań praktycznych. W nadchodzących latach planuje kolejny raz wziąć udział w olimpiadzie biologicznej, konkursie biochemicznym i neurobiologicznym. W bieżącym roku szkolny uczęszcza na zajęcia Indywidualnego Programu Nauczania z biologii.

Nauczyciel opiekun: Barbara Sobieraj

 

Karolina Fudala – stypendystka "Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego" w roku szkolnym 2020/2021, przyznawanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Karolina w roku szkolnym 2019/20 zdobyła tytuł finalistki I Wojewódzkiego Konkursu
z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Jest uczennicą klasy 1D o profilu przyrodniczym, w której realizowany jest program rozszerzony z biologii i chemii, a od klasy drugiej również z matematyki. Od dawna interesuje się biologią i chemią, ma plany związane z medycyną. W jej polu zainteresowań znalazły się także wspomniana wcześniej geografia, fotografia i muzyka. Aktywnie uczestniczy w konkursach i olimpiadach (Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Konkurs Fotograficzny, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, ostatnio Konkurs Biochemiczny UMCS), bierze udział w zajęciach Grupy Pierwszej Pomocy "Sample". W tym roku spełniła się w roli wolontariuszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chcąc nieść pomoc potrzebującym. Aby zrealizować swoje marzenia związane z medycyną, Karolina planuje rozwijać i doskonalić swoją wiedzę w tym kierunku. Nadal będzie uczestniczyć w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Chce także rozwijać się w zakresie języków obcych: szuka praktycznych kursów języka angielskiego oraz planuje wyjazd na obóz językowy.

Wychowawczyni: Joanna Mróz

Gratulujemy naszym styopendystom i życzymy dalszych osiągnięć!