Informacje dla kandydatów do klasy dwujęzycznej (05.2023)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Informacje dla kandydatów do klasy dwujęzycznej (05.2023)

Kandydaci do klasy dwujęzycznej mają czas na złożenie podpisanego wniosku w sekretariacie szkoły  do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Sprawdzian kompetencji językowych będzie się składał z dwóch części: ustnej i pisemnej.

Część pisemna będzie zawierać:

 • test wielokrotnego wyboru,
 • tłumaczenie fragmentów zdań,
 • rozumienie tekstu czytanego,
 • parafrazowanie.

Część ustna będzie zawierać zagadnienia z tematów:

 • człowiek,
 • dom,
 • praca,
 • szkoła,
 • życie prywatne,
 • żywienie,
 • zakupy i usługi,
 • podróżowanie i turystyka
 • kultura,
 • sport,
 • zdrowie,
 • nauka i technika
 • świat przyrody

Poziom B1/ B1+.

Terminy sprawdzianu to:  6 czerwca 2023 r. godz. 15.00 lub 4 lipca 2023 r. godz. 10.00.