Podsumowanie udziału w programie "Razem w klasie" (10.2023)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Podsumowanie udziału w programie "Razem w klasie" (10.2023)

Od lutego do października 2023 roku Collegium Gostomianum brało udział w programie „Razem w Klasie”, zorganizowanym przez Fundację „Szkoła z Klasą”. Projekt wspierał dyrektorów i nauczycieli w pracy z klasami, do których dołączyły osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z Ukrainy.

CG otrzymało dwa pakiety bezpłatnych materiałów, które pomogły zaplanować pracę z klasami, do których dołączyli uczniowie i uczennice z Ukrainy.

Pani Dyrektor Joanna Pieronkiewicz-Szpernal oraz nauczycielka języka polskiego, Agnieszka Kunys-Łukawska, wzięły udział w serii szkoleń, m.in. kursów dotyczących pracy z młodzieżą z doświadczeniem migracji, kompetencji międzykulturowych i procesów integracyjnych:

  • 29 marca - spotkanie wspierające o wielokulturowej klasie;
  • 27 kwietnia - szkolenie „Razem w Klasie”;
  • 18 maja - szkolenie o materiałach „Razem w Klasie”;
  • 26 września - trudności z dyscypliną w klasie wielokulturowej - jak analizować zachowanie uczniów, by dojść do rozwiązania problemu?;
  • 5 października - Język wspiera integrację. Jak mówić, żeby trafiać do wszystkich dzieci?

Podczas trwania programu „Razem w Klasie”, można było dowiedzieć się m.in.:

  • jakie strategie integracji młodzieży z różnymi doświadczeniami migracji i uchodźstwa wdrażać w szkole;
  • jakie są najlepsze techniki budowania pozytywnej dynamiki grupy międzykulturowej;
  • jakie techniki radzenia sobie ze stresem oraz wsparcia psychologicznego uczniów warto stosować;
  • jak w praktyce przełamywać bariery językowe w procesie edukacji;
  • o kreatywnych zabawach i narzędziach wspierających rozwój młodzieży.

Zdobyte wiadomości i doświadczenia, zostaną wykorzystane w czasie pracy z uczniami z Ukrainy podczas lekcji oraz zajęć z języka polskiego jako obcego.

Dziękujemy Fundacji „Szkoła z Klasą” za wartościowe szkolenia oraz kompleksowe pakiety materiałów edukacyjnych.