Zaduszki Literackie pamięci Józefa Skury (11.2023)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Zaduszki Literackie pamięci Józefa Skury (11.2023)

"Czas przysypie me ślady pyłem, tylko nikła pamięć zostanie..." – to słowa, które były mottem spotkania poświęconego poecie i nauczycielowi naszej Szkoły – Józefowi Skurze. Odbyło się ono 16 listopada i udowodniło, że po Panu Profesorze została żywa a nie nikła pamięć. Uczniowie klasy 3D w przestrzeni podziemi Collegium przedstawili spektakl "Nie zobaczę Cię nigdy więcej..." oparty na wierszach Józefa Skury dedykowanych zmarłej córce. Pani dr Danuta Paszkowska wygłosiła w refektarzu wykład pt. "Marzyłem być poetą." Józef Skura – twórca i nauczyciel. Dopełnieniem tej części spotkania było wykonanie dwóch utworów Fryderyka Chopina przez Patryka Strojewskiego oraz piosenek do wierszy Józefa Skury z muzyką Wojciecha Kawy przez Giulię Kpogomau i Patrycję Konat. Zuzanna Krasoń zamknęła spotkanie recytacją wiersza Pana Profesora z własnym akompaniamentem na gitarze.

Wydarzenie było godnym uhonorowaniem pamięci Józefa Skury w czterdziestą rocznicę jego śmierci i uroczystą oprawą do przekazania do naszego szkolnego archiwum przez państwo Danutę i Aleksandra Paszkowskich kolejnych pamiątek – rękopisów Twórcy.

Zdjęcia (Julia Żmuda i Hanna Rydel) >>>