Biblioteka Collegium Gostomianum

Współpraca z instytucjami

Biblioteka w naszej szkole to wypożyczalnia i czytelnia. Są to miejsca, gdzie staramy się pomóc uczniom w znalezieniu potrzebnych im źródeł i informacji. Bogaty księgozbiór stanowi cenną pomoc w nauce i umożliwia dobre przygotowanie  do  lekcji, konkursów,  olimpiad i egzaminu maturalnego.

W czytelni znajdują się  stanowiska komputerowe z dostępem do globalnej sieci  Internet, czasopisma z różnych dziedzin, informatory dotyczące szkół wyższych, bogaty księgozbiór podręczny zawierający słowniki, encyklopedie, albumy, reprodukcje malarskie, książki popularnonaukowe.

W wypożyczalni znajduje się bogaty księgozbiór lektur szkolnych wykorzystywanych na wszystkich etapach kształcenia, książki z dziedziny matematyki, historii, chemii, biologii, literatury pięknej, historii sztuki, popularnonaukowe, literaturoznawstwa, języka angielskiego oraz tzw. "książki  na wolną chwilę".

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli utworzyliśmy filmotekę. Gromadzimy  filmy, które są wykorzystywane na lekcjach języka polskiego, historii, biologii, oraz na  godzinach wychowawczych.

Dzięki różnorodnym zbiorom biblioteki, uczniowie mogą kształcić się na wysokim poziomie w  różnych dziedzinach  i  rozwijać swoje zainteresowania.

Warto odwiedzić: