• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

IV edycja Konkursu o Nagrodę im. A. Patkowskiego (2004)

Wszystkie informacje o naszej szkole

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Al. Patkowskiego - edycja szkolna w dniu 26 lutego 2004 roku w Sandomierzu

Komisja w składzie:

  • Krzysztof Zieliński - przewodniczący Komisji - I LO CG w Sandomierzu
  • Dariusz Szczygielski - sekretarz Komisji - I LO CG w Sandomierzu
  • Danuta Paszkowska - członek Komisji - I LO CG w Sandomierzu
  • Małgorzata Proć - członek Komisji - I LO CG w Sandomierzu
  • Maria Wamka - członek Komisji - I LO CG w Sandomierzu

Dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych. Po wnikliwej analizie prac Komisja zdecydowała:

Nagrodę I stopnia przyznać: Monice Kurzei z ZSO Nr 1 w Nowym Sączu za opracowanie "A moja dusza w skrzypcach pozostanie"

Nagrodę II stopnia przyznać Piotrowi Świątczakowi z I LO w Wieluniu za opracowanie "Poczet kasztelanów rudzkich i wieluńskich w XIII - XVIII w"

Trzy wyróżnienia dla:
Anny Kondek, Karoliny Kos, Dominiki Latawiec, Michała Modrasa z I LO CG w Sandomierzu za opracowanie "Praktyki antywampiryczne na cmentarzu szkieletowym przy kościele Św. Jakuba w Sandomierzu"

Pauliny Zając, Moniki Pękali z I LO CG w Sandomierzu za opracowanie "Cystersi i ich dziedzictwo - Koprzywnica"

Katarzyny Judy z LO w Pińczowie za opracowanie "Zabytki przyrody i architektury w moim regionie - Ziemia Korczyńska"

Pozostałym 7 uczestnikom konkursu przyznano pamiątkowe dyplomy za udział w tegorocznej edycji konkursu