• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Al. Patkowskiego - V edycja szkolna w dniu 12 maja 2005 roku w Sandomierzu

Komisja w składzie:

    Krzysztof Zieliński - przewodniczący Komisji - I LO CG w Sandomierzu
    Dariusz Szczygielski - sekretarz Komisji - I LO CG w Sandomierzu
    Danuta Paszkowska - członek Komisji - I LO CG w Sandomierzu
    Małgorzata Proć - członek Komisji - I LO CG w Sandomierzu

Dokonała oceny 24 nadesłanych prac konkursowych. Po wnikliwej analizie prac Komisja zdecydowała:

Nagrodę I stopnia otrzymuje: Ewelina Gębka - uczennica IV LO im. H. Sawickiej w Kielcach za przygotowanie opracowania "Śladami profesor Karoliny Lanckorońskiej". Opiekun Pani Prof. Marzena Samojlik.

Nagrodę II stopnia otrzymuje: Szymon Cebula i Wiktor Jarema - uczniowie I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu za przygotowanie i upowszechnienie Encyklopedii multimedialnej - Sandomierz.

Nagrodę III stopnia otrzymuje zespół uczniowski: Agnieszka Babkiewicz, Marzena Basara, Anna Celińska, Wojciech Demianiuk, Małgorzata Łazeba, Agnieszka Olędzka, Damian Zadziorski z IV LO im. St. Staszica w Białej Podlaskiej za przygotowanie i realizację projektu "Przeminęło z wiatrem, czyli szukamy wiatraków w powiecie bialskim". Opiekun Pani Prof. Renata Maj.

Pięć równorzędnych wyróżnień otrzymują:

  • Łukasz Iskra i Mateusz Jaros z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu za przygotowanie, popularyzację i aktualizację strony internetowej - "W naszym pięknym mieście nad Czarną - Staszowie".
  • Zuzanna Kulawiak z I LO im. M.C. Skłodowskiej w Ostrzeszowie za przygotowanie "bajkowego" opracowania na podstawie książki Tadeusza Skowrońskiego "Torzeniec - zagubiona kraina szczęśliwości".
  • Zbigniew Lichocki z II LO im. R. Traugutta w Częstochowie za przygotowanie projektu trasy turystycznej po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej z uwzględnieniem historii regionu i jego wybitnych przedstawicieli;
  • Piotr Kucharczak z I LO CG w Sandomierzu za przygotowanie opracowania "Śladami błogosławionego Wincentego Kadłubka"
  • Iwona Mikus, Paulina Juszkiewicz, Marta Marczewska z Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie za multimedialne opracowanie pt. "Zabytki regionu świętokrzyskiego".

Pozostałym uczestnikom konkursu przyznano pamiątkowe dyplomy za udział w tegorocznej edycji konkursu

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Konkursu odbędzie się 28 maja 2005 roku o godz. 1700, w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu.