VII edycja Konkursu o Nagrodę im. A. Patkowskiego (2007)

Protokół z posiedzenia Komisji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Al. Patkowskiego – VII edycja szkolna w dniu 22 maja 2007 roku w Sandomierzu

Komisja w składzie:

 • Krzysztof Zieliński – przewodniczący Komisji – I LO CG w Sandomierzu
 • Dariusz Szczygielski – sekretarz Komisji – I LO CG w Sandomierzu
 • Danuta Paszkowska – członek Komisji – I LO CG w Sandomierzu
 • Małgorzata Proć – członek Komisji – I LO CG w Sandomierzu
 • Elżbieta Gosek – członek Komisji – I LO CG w Sandomierzu
 • Dorota Chyła – członek Komisji – I LO CG w Sandomierzu
 • Robert Bednarz – członek Komisji – I LO CG w Sandomierzu

Dokonała oceny 13 nadesłanych prac konkursowych. Po wnikliwej analizie prac Komisja zdecydowała:

Nie przyznać nagrody I stopnia

Natomiast równorzędne Nagrodę II stopnia otrzymują:

 • Wojciech Delikta – uczeń I LO im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy za przygotowanie opracowania tekstowego pt. "O nich zawsze mówili dobrze: Franciszek Świtalski i Odon Franciszek Ksawery Świtalski". Opiekun Pani Prof. Grażyna Kozak
 • Jakub Pikała – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku za przygotowanie albumu zdjęć pt. "Zabytki i przedstawiciele mojego regionu". Opiekun Pani Prof. Anna Patelska.

Nagrodę III stopnia otrzymuje:

 • Zespół uczniowski: Izabela Kowalska, Sandra Vogel i Joanna Zielińska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie za opracowanie tekstowo-ikonograficzne pt. "Śląska rzeczywistość na fotografiach". Opiekun Pani Prof. Beata Jendrzejska

Dwia równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Marzena Frankiewicz i Karolina Zemła uczennice – XI Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach za opracowanie tekstowo- ikonograficzne pt. "Zabytki XVII wieku w Kielcach". Opiekun Pani Prof. Elżbieta Pachowicz
 • Siatrak Mateusz uczeń I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu za opracowanie tekstowo-ikonograficzne pt. "Straż Grobu Pana Jezusa – "turki" z Radomyśla nad Sanem". Opiekun Pan Prof. Dariusz Szczygielski.

Pozostałym uczestnikom konkursu przyznano pamiątkowe dyplomy za udział w tegorocznej edycji konkursu.