Szlachetna Paczka (01.2012)

31 stycznia 2012 roku zakończyła się XI edycja projektu SZLACHETNA PACZKA, której organizatorem jest Stowarzyszenie Wiosna.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom w szczególnie trudnej sytuacji. Głównym założeniem projektu jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna i sensowna. Wolontariusze SZ.P. obejmują opieką potrzebujące rodziny, analizują ich sytuację i zamieszczają uzyskane dane w anonimowej bazie danych, do której wgląd mają darczyńcy. Na podstawie informacji przekazanych przez wolontariusza darczyńca przygotowuje paczkę, która jest odpowiedzią na konkretne potrzeby rodziny.

W Sandomierzu już po raz drugi działał sztab SZLACHETNEJ PACZKI, który miał swoją siedzibę w Collegium Gostomianum. Dzięki pracy 13 wolontariuszy pod kierunkiem lidera rejonu A. Duszyńskiej-Baski pomoc otrzymało 19 rodzin. Większość wolontariuszy SZ.P. w rejonie Sandomierza to uczniowie naszej szkoły:

  • Natalia Popek IIIa
  • Aleksandra Gospodarczyk IIIa
  • Katarzyna Madeła IIIa
  • Aneta Zimnicka IIIc
  • Dominika Drobiazg IIId
  • Olga Florkiewicz IIId
  • Karolina Zubrzycka IIId
  • Mateusz Krupa IIh
  • Klaudia Winiarczyk Id

W akcję zaangażowali się również sympatycy Szlachetnej Paczki, którzy pomagali rozładować transport paczek i rozwieźć je do potrzebujących rodzin: Zbigniew Drobek, Artur Baska, Agnieszka Białousz, Lucyna Polit, Paweł Kukiełka i Robert Mikołajczyk.

Dziękujemy.

W imieniu obdarowanej Rodziny dziękuję uczniom i nauczycielom naszej szkoły za przygotowanie wyjątkowej paczki, w czasie XI edycji projektu Szlachetna Paczka. Szczególne podziękowania pragnę przekazać Panu Jarosławowi Kijakowi, za zebranie datków od grona pedagogicznego, uczniom, którzy pod opieką Pani Agnieszki Białousz zorganizowali Halloween i zebrane w tym dniu pieniądze przekazali na przygotowanie paczki, Państwu Joannie i Grzegorzowi Szpernalom, Danucie i Aleksandrowi Paszkowskim i Pani Annie Gołąbek za dary rzeczowe.

Wasze serce i zaangażowanie to wielki dar.

Wszystkim wolontariuszom i sympatykom serdecznie dziękuję.

Anetta Duszyńska-Baska Lider Szlachetnej Paczki
w Sandomierzu