Edukacja prawna w CG (05.2012)

21 maja 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach akcji „Świadomi swoich praw obywatele”. Zajęcia prowadził pracownik KUL-u i WSEiP w Kielcach dr Damian Gil. Tematyka tego spotkania:

  1. Pojęcie i zasady procesu karnego,
  2. Prawa pokrzywdzonego przestępstwem – uwagi ogólne

Opiekun: Waldemar Białousz