Konkurs Językowy im. Gostomskich (06.2012) – wyniki części pisemnej

Wyniki Konkursu im. Gostomskich – część pisemna:

Gratulujemy!