Edukacja prawna w CG (01.2013)

W dniu 9 stycznia 2013 roku klasa I E uczestniczyła w kolejnym spotkaniu z edukacji prawnej. Temat „Odpowiedzialność karna nieletnich” przedstawiła Katarzyna Turbiarz, a o zatrudnianiu młodocianych opowiedziała Magdalena Harnik.