Konkurs Językowy im. Gostomskich (02.2013) – wyniki części pisemnej

Wyniki Konkursu im. Gostomskich – część pisemna:

Gratulujemy!