Edukacja prawna w CG (02.2013)

20 lutego 2013 r. w klasopracowni historycznej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Świadomy swoich praw obywatel”. Spotkanie prowadziła Pani Diana Głownia z kieleckiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas Ie i IIe. Tematyka spotkania: „Prawa i obowiązki obywatela w postępowaniu administracyjnym” i „Aspekty prawne dopalaczy”.

W. Białousz