Konkurs o Nagrodę im. A. Patkowskiego (06.2014) – szkoły ponadgmnazjalne

Sandomierz, 6. 06. 2014 r.

Uprzejmie zawiadamiamy, że została rozstrzygnięta XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Bonum Publicum" o Nagrodę Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego. Poniżej zamieszczamy protokół, który jest jednocześnie ogłoszeniem wyników.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy uczniów wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie XIII edycji Konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się we wrześniu 2014 roku w Sandomierzu. O dokładnej dacie oraz innych szczegółach uroczystości powiadomimy osobnym pismem na początku września br.

Protokół
z posiedzenia Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Bonum Publicum o Nagrodę Miasta Sandomierza im. Al. Patkowskiego – XIII edycja szkolna w dniu 6 czerwca 2014 roku w Sandomierzu

Komisja w składzie:

  • Krzysztof Zieliński – przewodniczący Komisji – I LO CG w Sandomierzu
  • Dariusz Szczygielski – sekretarz Komisji – I LO CG w Sandomierzu
  • Danuta Paszkowska – członek Komisji – I LO CG w Sandomierzu
  • Małgorzata Proć – członek Komisji – I LO CG w Sandomierzu
  • Elżbieta Gosek – członek Komisji – I LO CG w Sandomierzu
  • Dorota Chyła – członek Komisji – I LO CG w Sandomierzu
  • Robert Bednarz – członek Komisji – I LO CG w Sandomierzu

– dokonała oceny 10 nadesłanych prac konkursowych. Po wnikliwej analizie prac Komisja zdecydowała:

Nagrodę I stopnia otrzymują:

Aleksandra Kumor i Monika Siemieniec – uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju za przygotowanie opracowania pt. "Zlepce" na drodze do nauki, kultury i tradycji – osiągnięcia uczniów i szkoły w dziedzinie regionalizmu. Opiekun Pani Prof. Jolanta Łukasik.

Nagrodę II stopnia otrzymują:

Justyna Orman i Kamil Widawski – uczniowie XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi za przygotowanie prezentacji pt. Wielokulturowość Łodzi – Ziemia obiecana 2. Opiekun Pani Prof. Regina Ogińska.

Nagrodę III stopnia otrzymuje:

Patrycja Rozmus uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie za przygotowanie wspomnień pt. Z pamiętnika Wandy Wasilewskiej czyli historia mojej rodziny na tle regionu.  Opiekun Pani Prof. Małgorzata Stępień.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczestnikom konkursu oraz dziękujemy Państwu nauczycielom-opekunom za popularyzację idei regionalizmu i postaci Aleksandra Patkowskiego – ojca polskiego regionalizmu. Pozostaje nam życzyć dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą i zaprosić do udziału w kolejnej edycji naszego konkursu.

Dariusz Szczygielski sekretarz konkursu