Kolędy w Domu Opieki Społecznej (12.2014)

"A nadzieja znów wstąpi w nas,
Nieobecnych pojawią się cienie,
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie[…]
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat,
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole."

Piękne słowa "Kolędy dla nieobecnych" Szymona Muchy, ukazują potrzebę i sens międzypokoleniowych spotkań, takich jak świąteczna wizyta wolontariuszy i chóru szkolnego Collegium Gostomianum w Domu Opieki Społecznej. Wspólne śpiewanie kolęd, przy akompaniamencie opiekuna chóru, p. Wojciecha Kawy, było chwilą radości, , doskonałą lekcją wrażliwości i tolerancji, wniosło nadzieję i wiarę w dobro i ludzi.

Opieka i fotografie: B. Myl-Ciszkiewicz, M. Korzynek

Zdjęcia »»»