• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
 • (15) 832-52-45

Sponsorzy Collegium Gostomianum

Wszystkie informacje o naszej szkole

Lista sponsorów remontu Collegium Gostomianum

Pekao SAPKO Bank Polski S.A. przekazał 229.000 złotych. Olbrzymia w tym zasługa Prezesa Centrali tego Banku Pani Henryki Pieronkiewicz, której w imieniu społeczności szkolnej przekazujemy słowa serdecznej wdzięczności.

Firmy Grupy PILKINGTON tj. Pilkington Automotive Poland Sp. z o. o. Sandomierz oraz Pilkington Polska Sp. z o.o. Sandomierz przekazały darowizny na łączną kwotę 31.000 zł.

Cementownia "Ożarów" przekazała 30.000 zł.

Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. przekazała 12.000 zł.

Pozostali sponsorzy

 • Fundacja "WARTA" w Warszawie
 • Commercial Union Polska w Warszawie
 • Szkło-Bud Sp. z o.o. Sandomierz
 • DOMEX - RTV AGD Media Expert Sandomierz
 • Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
 • Zakład Inżynierii Kolejowej w Sandomierzu
 • Kopalnie Dolomitów S.A. Sandomierz
 • Małgorzata i Mirosław Tusznio - Biuro Podróży "EUROTOUR"
 • Zakład Gazowniczy w Sandomierzu
 • "BEGEROW Polska" Sp. z o. o. Sandomierz
 • "STYROPOL" Sp. z o.o. Biskupiec
 • Jerzy Cieślik - Ernst&Young Warszawa
 • Wiesław Woltański - Telwolt Sandomierz
 • Bożena Długosz-Ibrahim - Apteka Samborzec
 • Katarzyna i Roman Batko- Koncept Sandomierz
 • Bogusława i Jan Mączka - Piekarnia Mechaniczna w Dwikozach
 • Wiesław Karcz - Handel i Usługi
 • Krzysztof Turbiarz - Japan Cars
 • Marek Kawalec - Plantpress
 • Andrzej Bukalski
 • Izabela i Janusz Hofbauerowie

Łącznie w okresie od grudnia 2000 r. do września 2003 r. Fundacja Collegium Gostomianum pozyskała od Sponsorów w formie darowizn i umów sponsoringowych kwotę 381.000 zł. plus darowizny rzeczowe (meble, komputery, telewizor).

Wszystkim sponsorom Fundacja składa serdeczne podziękowania za przekazane środki, apelując jednocześnie do wszystkich Absolwentów naszej szkoły oraz firm ją wspomagajacych o dalszą pomoc na rozbudowę i wyposażenie Collegium Gostomianum.

Nr konta Fundacji: PKO BP SA O/Sandomierz 3410204926/110550518.
Adres Fundacji: ul. Długosza 7, 27-600 Sandomierz.