• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

Wszystkie informacje o naszej szkole

Do pobrania: Informator, REGULAMIN REKRUTACJI oraz podanie (odt, doc)

Profile kształcenia

Profil ścisły

– rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki.

Klasa pod patronatem WAT w Warszawie. Dodatkowe zajęcia z informatyki (2 godz./tydz. przez trzy lata) rozwijające specjalizacje webmaster i/lub bezpieczeństwo sieci, przygotowujące do pracy w atrakcyjnych zawodach informatycznych.

Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w tej klasie brane są pod uwagę przy rekrutacji na kierunki ścisłe.

Profil menedżerski

– rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego.

Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w tej klasie brane są pod uwagę przy rekrutacji na kierunki ekonomiczne.

Profil przyrodniczo-medyczny

– rozszerzony program nauczania chemii i biologii (dwie klasy).

Klasa pod patronatem UJK w Kielcach i UMCS w Lublinie. Dodatkowe zajęcia i laboratoria na uczelniach z pracownikami naukowymi.

Profil przyrodniczy

– rozszerzony program nauczania chemii, biologii i fizyki.
Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w klasach przyrodniczych brane są pod uwagę przy rekrutacji na kierunki medyczne, przyrodnicze oraz psychologię.

Profil humanistyczny

– rozszerzony program nauczania języka polskiego, języka angielskiego, wos i historii.

Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w tej klasie brane są pod uwagę przy rekrutacji na kierunki humanistyczne, językowe oraz prawo.

Do wyboru drugi język obcy: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański.