• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Wszystkie informacje o naszej szkole

Profile kształcenia

Profil ścisły

– rozszerzony program z matematyki, fizyki i informatyki oraz zajęcia dodatkowe ze specjalizacji webmaster.

Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w tej klasie brane są pod uwagę przy rekrutacji na kierunki ścisłe.

Profil menedżerski

– rozszerzony program z matematyki, geografii, przedsiębiorczości (podstawy ekonomii), j. angielskiego.

Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w tej klasie brane są pod uwagę przy rekrutacji na kierunki ekonomiczne.

Profil ścisły (klasa dwujęzyczna)

– rozszerzony program z matematyki, fizyki i języka angielskiego; matematyka i historia nauczane częściowo w języku angielskim.

Profil przyrodniczy

– rozszerzony program nauczania biologii i chemii.
Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w klasach przyrodniczych brane są pod uwagę przy rekrutacji na kierunki medyczne, przyrodnicze oraz psychologię.

Profil humanistyczny

– rozszerzony program nauczania języka polskiego, języka angielskiego, historii, wos, dodatkowo filozofia.

Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w tej klasie brane są pod uwagę przy rekrutacji na kierunki humanistyczne, językowe oraz prawo.

Do wyboru drugi język obcy: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański.