• ul. J. Długosza 7, 27-600 Sandomierz
  • (15) 832-52-45

Dokument o Partnerskiej Współpracy

Wszystkie informacje o naszej szkole

Dokument o Partnerskiej Współpracy

pomiędzy

I Liceum Ogólnokształcącym
Collegium Gostomianum
w Sandomierzu

a

Gimnazjum im. Goethego w Emmendingen

"My, uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu i Gimnazjum im. Goethego w Emmendingen chcemy naszym dotychczas szczęśliwie układającym się kontaktom nadać formę przypieczętowanej współpracy.

Czynimy to ze świadomością szczególnej odpowiedzialności w obliczu pełnej cierpienia wspólnej historii naszych obu narodów. Jednocześnie pełni zaufania patrzymy w lepszą przyszłość wypływającą z naszej wzajemnej przynależności do wspólnoty europejskiej. Wkład naszych obu szkół we wzajemnym poznawaniu się, służyć ma możliwie wielu uczniom, nauczycielom i rodzicom. Niech coraz bardziej rosnący krąg uczestników doświadczający wzajemnego zrozumienia wzmacnia i buduje mosty pomiędzy ludźmi, naszymi miastami i krajami. W związku z tym pełni ufności pragniemy dzisiaj, dn. 24 kwietnia 1994 roku podpisać uroczysty akt współpracy pomiędzy naszymi szkołami.

Powyższy dokument jest potwierdzeniem trwającej od 1990 r. wymianie grup młodzieży i nauczycieli pomiędzy Goethe Gimnazjum w Emmendingen (Niemcy), a naszą szkołą. Wizyty te mają charakter edukacyjny (wspólne uczestnictwo w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli polskich i niemieckich, doskonalenie języka), poznawczy (dokształcanie się w zakresie historii i kultury państw, poznawanie zwyczajów w domach rodzinnych itp.) oraz turystyczny. W każdym roku odbywają się wizyty i rewizyty nauczycieli i uczniów.