Certyfikowany kurs podstaw Pythona w Akademii Cisco

Wszystkie informacje o naszej szkole

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do platformy edukacyjnej "Akademia Cisco" stworzonej, aby umożliwić uczniom i studentom zdobywanie profesjonalnych umiejętności między innymi z zakresu budowy i zarządzania sieciami czy programowania.

Cisco – kurs Pythona 1

Jednym z kursów oferowanych w języku polskim w Akademii jest kurs "Python Essentials" (Podstawy Pythona) kończący się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie. Kurs przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych programowaniem, którzy nie znają programowania w ogóle, nie mieli z nim do czynienia w szkole podstawowej lub mają niewielkie doświadczenie.

Cisco – kurs Pythona 2

Ponieważ w programie zajęć z informatyki w szkole średniej mamy bardzo dużo zagadnień związanych z programowaniem, a jednym z preferowanych języków jest Python, proponujemy udział w tym kursie.

W bieżącym roku szkolnym kurs został wstępnie zaplanowany na 4 miesiące: od marca do czerwca. Częściowo miałby charakter pracy własnej z materiałami w języku polskim, częściowo spotkań online (1-2 godz. tygodniowo) w celu przećwiczenia i wyjaśnienia trudniejszych zagadnień.

Pozytywne zaliczanie poszczególnych modułów kursu oraz egzaminu końcowego honorowane byłoby ocenami, ponieważ nabywane umiejętności w dużej mierze odpowiadają treściom programowym lekcji informatyki.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nauczycielami informatyki.