Absolwenci

Wszystkie informacje o naszej szkole

Baner XI Zjazdu Absolwentów

"Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest".
Jan Paweł II

Absolwenci są sercem każdej szkoły. To oni świadczą o jej dokonaniach i pozycji w środowisku lokalnym, są wzorem dla młodych, łączą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.

W czasie 400-letniej historii budynku, w którym mieści się szkoła, nauka odbywała się w różnych miejscach, a kolejne placówki nosiły inne nazwy. Były to między innymi:

 • Kolegium Jezuickie
 • Szkoła Podwydziałowa
 • Gimnazjum
 • Szkoła Wydziałowa
 • Szkoła Obwodowa
 • Progimnazjum
 • Męskie Gimnazjum Filologiczne
 • Państwowe Gimnazjum Męskie typu humanistycznego
 • Państwowe Gimnazjum Męskie im. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie im. Marszałka J. Piłsudskiego
 • tajne nauczanie
 • Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne (przynajmniej do 1946 r. Patronem szkoły był Marszałek J. Piłsudski)
 • Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego
 • Liceum Ogólnokształcące
 • I Liceum Ogólnokształcące
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Patkowskiego
 • I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum

Trudne jest wartościowanie ludzkich dokonań, różne bowiem były koleje życia absolwentów i czas, na który przypadła ich działalność. Przedstawione tu postacie nie przeszły przez życie niezauważone. Odcisnęły ślad w historii, dając świadectwo prawdzie, świadectwo bohaterstwa, patriotyzmu, ofiarności. Zaznaczyły swoją obecność w dziejach miasta, regionu, kraju. To byli i są ludzie różnych zawodów, osiągnięć i postaw, między innymi: naukowcy, duchowni, żołnierze, konspiratorzy, społecznicy, artyści, lekarze, nauczyciele, animatorzy życia miasta i regionu.

Źródło: Collegium Gostomianum. Nauczyciele, uczniowie i ich szkoła, rozdz. Znani wychowankowie, oprac. M. Proć, D. Szczygielski.