Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej (09.2023)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej (09.2023)

Collegium Gostomianum włączyło się po raz kolejny w akcję Narodowego Czytania. Powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, podczas rejsu statkiem „Syrenka” po Wiśle, czytało 70 osób, przedstawicieli wielu środowisk, m.in. władze miasta, pracownicy placówek kultury, urzędnicy, służby mundurowe, radni oraz nauczyciele i uczniowie sandomierskich szkół. Czytającym towarzyszyły dawne, drewniane łodzie, które prowadzili Napędzani Wisłą. Naszą szkołę reprezentowały polonistki: Bożena Myl-Ciszkiewicz i Agnieszka Kunys-Łukawska.

Prawobrzeżny Sandomierz czytał nocą „Nad Niemnem”. To pierwsze takie wydarzenie z okazji Narodowego Czytania. Wieczór rozpoczął się o godzinie w 19:00 w zielonej scenerii parku, przy blasku świec i lampionów.

Do wspólnego czytania zostali zaproszeni przedstawiciele parlamentu i samorządu oraz instytucji lokalnych. I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum reprezentowali Katarzyna Błąd-Warych - nauczyciel matematyki oraz Jan Warych - absolwent Collegium z 2020 roku, którzy odczytali wspólnie fragment dialogu Andrzejowej Korczyńskiej z synem. Występ nagrodzono gromkimi brawami. Wieczór uświetniły dwa mini recitale muzyczne-utwory Chopina, Liszta i Schumanna zagrali - Piotr Loch (absolwent CG z 2021roku) oraz Patryk Strojewski - uczeń naszej szkoły.

Zdjęcia »»»