Dokumenty

Wszystkie informacje o naszej szkole

Dokumenty szkolne

 1. Statut I LO Collegium Gostomianum
 2. Regulamin e-dziennika "MobiDziennik"
 3. Regulamin edukacji zdalnej
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 5. Rejestr zbiorów
 6. Zasady organizowania wyjazdów autokarowych
 7. Program doradztwa zawodowego
 8. Program wychowawczo-profilaktyczny
 9. Klauzula informacyjna SIO
 10. Klauzula RODO
 11. Deklaracja dostępności szkolnej strony WWW
 12. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 13. Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego
 14. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Programy nauczania, podręczniki, wymagania

Opieka zdrowotna w szkole

Opieka stomatologiczna

Druki

 1. Procedury uzyskiwania zwolnień z wf: doc
 2. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: odt
 3. Ocena efektywności udzielonej PPP: odt
 4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny: odt
 5. Informacja o pracy nauczyciela: odt, doc, pdf
 6. Klasyfikacja plenarna:  doc
 7. Szablon zestawienia klasyfikacyjnego: ods, xls
 8. Dyplomy dla uczniów: odt, doc
 9. Wpisy do książek: odt, doc
 10. Karta wycieczki:  doc

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Różne

 1. Losy absolwentów: szablon odt, doc
 2. Hymn szkolny: pdf
 3. Czcionki CG: zip
 4. Logo szkoły: format svg, format png, czcionka Familiar Pro Bold