Salon Maturzystów (09.2023)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Salon Maturzystów (09.2023)

Pod koniec września klasa 4CP4 o profilu biologiczno–chemicznym i klasa 4EP4 o profilu humanistycznym uczestniczyły w Kieleckim Salonie Maturzystów.

Po uroczystej inauguracji Salonu przez Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniewa Korubę młodzież wysłuchała prezentacji dr Marcina Smolika – dyrektora Centralnej Komisji Maturalnej na temat „Wszystko o maturze 2023”.

Następnie zwiedzaliśmy stoiska, na których prezentowały się różne uczelnie w ciekawy sposób motywując maturzystów do podjęcia studiów na: Politechnice Świętokrzyskiej, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytecie Rzeszowskim, UMCS w Lublinie, Akademii Śląskiej w Katowicach, Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, Politechnice Lubelskiej, Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Niezwykle cenne okazały się spotkania z ekspertami OKE w Łodzi, którzy w sposób praktyczny przedstawili nam zasady obowiązujące na maturze z języka polskiego, matematyki i języka obcego w formule 2023.

Bogata oferta kierunków studiów na różnych uczelniach i profesjonalnie przeprowadzone spotkania maturalne były cennym przeżyciem naukowym nie tylko dla młodzieży ale również dla opiekunów p. Kingi Pógrabii, p. K. Kapały-Głąb i p. B. Sobieraj.

B.S.

Zdjęcia »»»