Inauguracja projektu Akademia Prawa (10.2023)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Inauguracja projektu Akademia Prawa (10.2023)

27 października uczniowie kl. III D o profilu humanistyczno-prawniczym z wychowawczynią Renatą Stawowy wzięli udział w uroczystej inauguracji projektu Akademia Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W obecności władz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, wraz z koleżankami i kolegami z innych szkół, złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali indeksy. Posłużą one do zapisywania zaliczeń z wykładów i ćwiczeń, które będą prowadzić pracownicy naukowi Uczelni w ciągu sześciu zjazdów rozłożonych na dwa lata. Projekt zakończy się konkursem, w wyniku którego troje laureatów i dwoje finalistów zostanie przyjętych na studia prawnicze na KUL-u z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.

Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Prawo konstytucyjne” prof. dr. hab. Dariusza Dudka oraz wykładów na temat prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego dr Katarzyny Kułak-Krzysiak i dr Bartosza Kusia. Brali też udział w warsztatach pisania pism procesowych. Na następnym zjeździe czeka ich kolokwium oraz zajęcia poświęcone prawu karnemu.

Zdjęcia »»»

Zdjęcia (www.kul.pl) »»»