Narodowe Święto Niepodległości (11.2023)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Narodowe Święto Niepodległości (11.2023)

W sobotę 11 listopada delegacja młodzieży I LO Collegium Gostomianum z klas 3b, 3c, 3d oraz 2e wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w sandomierskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Organizatorami obchodów 105 rocznicy odzyskania Niepodległości byli: Starosta Sandomierski, Burmistrz Miasta Sandomierza oraz Dowódca Jednostki Wojskowej 3533. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona w Bazylice Katedralnej, którą koncelebrował Jego Ekscelencja Biskup Krzysztof Nitkiewicz oraz sandomierscy duszpasterze. Po mszy zebrani wraz z pocztami sztandarowymi przeszli pod pomnik 2 Pułku Piechoty Legionów na Cmentarzu Katedralnym. Przemarszowi towarzyszyła honorowa asysta plutonu ułanów w mundurach z epoki, wystawiona przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

Po modlitwie za poległych w obronie ojczyzny, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Starosta Sandomierski – Marcin Piwnik, Burmistrz Sandomierza – Marcin Marzec i deputowany do Europarlamentu IX kadencji Adam Jarubas. Po wysłuchaniu wystąpień został odczytany Apel pamięci. Poczym delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce, wiązanki kwiatów i znicze pamięci. Następnie przemaszerował pododdział Wojska Polskiego oraz klasy mundurowe sandomierskich szkół średnich.

Prowadząca uroczystość, w imieniu organizatorów podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania i poprosiła o oddanie hołdu przez Poczty Sztandarowe. Zebrani udali się na plac przed Starostwem Powiatowym przy ulicy Mickiewicza na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru I LO CG, w aranżacji i przy akompaniamencie pana Wojciecha Kawy, Chóru II LO pod kierunkiem pani Beaty Ryńskiej coraz paradę motocykli. Świętujący mieszkańcy Sandomierza próbowali wojskowej grochówki.

Dariusz Szczygielski

Zdjęcia »»»