Sukces uczennic CG w Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej UJ (03.2024)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Sukces uczennic CG w Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej UJ (03.2024)

1 marca 2024 r. trzy uczennice naszej szkoły miały przyjemność wziąć udział w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zofia Serafin, Julia Żmuda oraz Karolina Fudala są uczennicami klas o profilu biologiczno-chemicznym. Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Olimpiada była trzyetapowa i wymagała obszernej wiedzy. Julia i Zofia przystępowały do testu dla klas przedmaturalnych, ponieważ uczęszczają do klasy 3. Zwycięzcy tej kategorii mogą otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe, a laureaci nagrody książkowe. Natomiast Karolina pisała już test przeznaczony dla klas maturalnych, w której to kategorii można uzyskać indeks pozwalający podjąć studia na Wydziale Chemii UJ na kierunkach: Chemia, Chemia medyczna i Chemia zrównoważonego rozwoju z pominięciem rekrutacji.

Poziom był bardzo wysoki, więc uczestnictwo w etapie centralnym jest już ogromnym sukcesem naszych uczennic. Serdecznie gratulujemy dziewczynom, czekamy na wyniki i życzymy dalszych sukcesów!

Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu transportu do Krakowa p. Staroście Marcinowi Piwnikowi.

Opiekun uczennic: p. Małgorzata Tutak

Uczennice na olimpiadzie chemicznej zdj. 1 Uczennice na olimpiadzie chemicznej zdj. 2