Wymagania edukacyjne

Wszystkie informacje o naszej szkole

Religia

Etyka

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Wychowanie o społeczeństwie

Podstawy przedsiębiorczości

Geografia

Chemia

Biologia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Filozofia