Dokumenty cyfrowe w szkole

Wszystkie informacje o naszej szkole

Wiele materiałów przygotowujemy na potrzeby szkolne w formie prezentacji lub tekstowych dokumentów komputerowych. Niestety, często zdarza się, że próby odtworzenia naszych prac na komputerach szkolnych zawodzą. Dlaczego tak się dzieje i co robić, żeby uniknąć niemiłych niespodzianek?

Teksty i prezentacje

W szkole w przeważającej mierze używamy wolnego oprogramowania biurowego, czyli pakietu LibreOffice. W domu natomiast niektórzy korzystają z oprogramowania Microsoft Office, które od wersji 2007 r. zapisuje pliki w formatach uchodzących za otwarte, które rozpoznamy po charakterystycznych 4-znakowych rozszerzeniach kończących się na literę "x" (docx, xlsx, pptx). LibreOffice nie obsługuje ich w pełni, dlatego dokumenty tekstowe się "rozjeżdżają", a prezentacje się "tną". Ponadto jeżeli przygotowujemy dokument w systemie MS WIndows, a otwieramy w innym, np. Linux, musimy liczyć się z brakiem czcionek, zwłaszcza niestandardowych. Rozwiązania są proste i jest ich kilka:

  1. Pobierz i z zainstaluj LibreOffice, a dokumenty zapisuj w otwartych formatach: odt – tekst, ods – arkusze, odp – prezentacje.
  2. Jeżeli używasz MS Office'a, zapisuj pliki w starszych formatach, tj. doc – tekst, xls – arkusze, ppt – prezentacje. Wystarczy podczas pierwszego zapisywania dokumentu lub później po użyciu polecenia "Zapisz jako" wybrać zgodność z wersją 97-2003.
    Zapis MS Word 2003
  3. W dokumentach tekstowych takich jak referaty itp. używaj standardowych czcionek typu Times New Roman (szeryfowa do tekstu) czy Arial (bezszeryfowa do nagłówków).
  4. Pezentacje, w których nieistotne są efekty (animacje itp.) oraz dokumenty typu ogłoszenia, plakaty itp. najlepiej zapisać w formacie pdf. Taki dokument zazwyczaj zachowa oryginalne czcionki i jest możliwy do otworzenia w każdym systemie. Uwaga: wadą tego rozwiązania jest to, że wersji pdf bez oryginalnej nie poprawimy.

Dźwięki, czyli jak nagrać podkład

Kolejnym problemem są podkłady muzyczne, które chcemy odtwarzać na szkolnym sprzęcie. O ile zamierzamy odtwarzać dźwięk przy użyciu kompuetra, o tyle możemy zagrywać płytki w formacie CD Audio lub nagrywać pliki MP3 na płytki CD lub pendrajwy – komputery odtworzą raczej wszystko. Natomiast (radio)magnetofony już niekoniecznie. Jeśli nie sprawdziliśmy, czy konkretny model odtwarza format MP3 lub czy ma wejście USB na pendrajwa, lepiej nagrać podkład na płytce w formacie CD Audio.