Internat I LO Collegium Gostomianum

Wszystkie informacje o naszej szkole

Decyzją Rady Powiatu Internat został zamknięty 30 sierpnia 2007 roku.


Budynek, w którym mieści się Internat I LO powstał z inicjatywy oraz nakładów społeczności miasta. Szczegółowa historia tej placówki do 1939 r. zawarta jest w publikacji "... Od 1933 do 1939 r." W budynku mieściła się bursa męska dla zamiejscowych uczniów Gimnazjum Męskiego im. J. Piłsudskiego w Sandomierzu. Kierownikiem bursy był prof. Piotr Kwieciński. Wybuch wojny zmienił istniejący stan rzeczy. W październiku 1939 r. do budynku przy ulicy Haliny Krepianki 6 wprowadzili się Niemcy, umieszczając w nim Urząd Pracy. Arbeistami funkcjonował do lipca 1944 r. Po wyzwoleniu Sandomierza w byłej bursie powstała Kwatera Wojsk Sowieckich (od września 1944 do lutego 1945 r.). Kolejne 6. miesięcy budynek mieścił Urząd Bezpieczenstwa. W październiku 1945 r. placówkę zajęli saperzy, rozminowujący tereny frontowe w okolicach Sandomierza. Jednostka wojskowa stacjonowała tutaj niepełny rok. We wrześniu 1956 r. budynek wrócił do swej pierwotnej roli, powstała Bursa Męska Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego w Sandomierzu. Wychowały sie tutaj kolejne roczki młodzieży męskiej pod kierownictwem prof. Roscisława Wolskiego. Lata 60. przyniosły zmianę - bursa męska została przeniesiona do zamku, budynek stał się internatem dla dziewcząt. Tę placówkę w latach 1956-1990 prowadził prof. Jan Rolecki. Opiekę wychowawczą w tym czasie sprawowali uczacy w I LO. Dyżury w internacie pełnili m.in.: prof. Wanda Mucha. prof. Monika Chyła, prof. Barbara Pfeiffer, prof. Leszek Orłowski, prof. Danuta Paszkowska, prof. Maria Wamka, prof. Barbara Wieczorek, prof. Małgorzata Maruszak. W latach 1988-91 obowiązki kierownika placówki pełniła prof. Ewa Mika, która dotychczas pracowała jako wychowawca. Od września 1991 r. kierownictwo internatu objał prof. Wincenty Sobowiec. Wychowawcy pracujący wówczas na etacie to: prof. Beata Kuleczko, oraz prof. Anna Jastrząb. Od roku 1995 kierownikiem jest prof. Barbara Rożek. W drugiej połowie lat 90. opiekę wychowawczą w internacie sprawowali: prof. Agnieszka Mucharska, prof. Agnieszka Linart-Kawa, (wychowawcy etatowi), prof. Waldemar Białousz, prof. Barbara Pfeiffer, prof. Barbara Tęgiewicz, prof. Marek Kwitek, prof. Dariusz Szczygielski. W latach 90. przeprowadzono gruntowny remont: zainstalowano centralne ogrzewanie, przebudowano sanitariaty i niektóre sale. Bardzo istotną rolę odegrał internat w życiu wielu nauczycieli, ponieważ stanowił miejsce zamieszkania w początkowych latach ich pracy. Bywało, że mieszkały w placówce osoby stanu wolnego, ale również całe rodziny (prof. P. Kwieciński, prof. Jan Głuch). W ciagu 50 lat 20 nauczycieli I LO znalazło miejsce zamieszkani w naszym internacie, ostatnimi byli angliści: Gairat Zairow i Stanisław Kłyza. Przez wszystkie lata swojej działalnosci placówka prowadziła szeroko pojętą pracę wychowawczą uwzględniającą wszechstronny rozwój młodego człowieka. Aktualnie internat I LO, cieszy się opinią placówki stwarzającej wychowankom dobrą, domową atmosferę co potwierdzają oceny władz szkolnych. W budynku funkcjonuje PTSM (Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych).