I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu

Wszystkie informacje o naszej szkole

I Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu mieści się w budynku zespołu klasztornego jezuitów z 1602 r. Swą nazwę, Collegium Gostomianum, wzięło od nazwiska fundatora, Hieronima Gostomskiego. Budynek szkoły nie tylko od zawsze służył celom edukacyjnym, ale stał się jednym z najcenniejszych zabytków Sandomierza. Dzisiejsza szkoła to bardzo dobrze wyposażone, przyjazne miejsce pracy i kształcenia, w którym uczniowie rozwijają zainteresowania oraz przygotowują się do egzaminów maturalnych i kontynuowania nauki na studiach.

Szkoła pochwalić się może nowoczesnym zapleczem edukacyjnym. Posiadamy dwie pracownie komputerowe w których znajduje się po 18 stanowisk. Ponadto wszystkie pracownie przedmiotowe zaopatrzone są w multimedialne pomoce dydaktyczne (komputer, projektor). Szkoła dysponuje dużą salę gimnastyczną wraz z dobrze wyposażoną siłownią, biblioteką szkolną ze stanowiskami komputerowymi przeznaczonymi dla uczniów oraz szerokopasmowym dostępem do internetu we wszystkich pomieszczeniach szkolnych. Bogate wyposażenie uzupełniamy urozmaiconą ofertą edukacyjną rozwijaną we współpracy z różnymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi.

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, umożliwiamy zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i pogłębianie zainteresowań poprzez:

  • zajęcia w kołach olimpijskich i przedmiotowych,
  • Indywidualny Program Nauki,
  • zajęcia zdalne (szkoła korzysta z usług Google Workspace, w skład których wchodzą m.in. Meet i Classroom),
  • możliwość uczestnictwa w warsztatach naukowych  organizowanych przez CERN, a realizowanych przez PAN w Krakowie,
  • śpiew w chórze szkolnym,
  • prezentacje twórczości młodzieży na cyklicznym "Parnasie Szkolnym" i okolicznościowych występach w czasie szkolnych uroczystości,
  • zajęcia i występy teatralne,
  • wielostronną działalność ekologiczną i udział w wielu projektach i konkursach ekologicznych,
  • prowadzenie działalności charytatywnej w ramach szkolnego wolontariatu, honorowego krwiodawstwa i drużyn ratownictwa medycznego,
  • realizację współpracy z organizacja AIESEC poprzez wizyty studyjne w szkole studentów z całego świata połączone z projektami edukacyjnymi i nauką języka angielskiego.

Więcej na temat działań realizowanych w naszej szkole znajdziesz na poniższych stronach: