Przepisy gry w Badmintona

 1. Boisko i jego wyposażenie
 2. Lotka
 3. Rakieta
 4. Wyposażenie
 5. Losowanie
 6. Punktacja
 7. Zmiana stron boiska
 8. Serw
 9. Gra pojedyncza
 10. Gra podwójna
 11. Błędy pól serwisowych
 12. Błędy
 13. Powtórzenia
 14. Lotka nie w grze
 15. Gra ciągła, naruszanie przepisów, kary
 16. Wersja skrócona - link
 1. 1. Boisko i jego wyposażenie
  1. 1.1. Boisko powinno być prostokątne o szerokości linii 40 mm jak na rysunku A.
  2. 1.2. Linie powinny być łatwo dostrzegalne najlepiej koloru białego lub żółtego.
  3. 1.3. Wszystkie linie należą do części obszaru, który tworzą.
  4. 1.4. Słupki powinny mieć wysokość 1,55 m od powierzchni boiska i pozostawać pionowo gdy siatka jest naprężona jak opisano w przepisie 1.10.
  5. 1.5. Słupki powinny być ustawione na liniach bocznych do gry podwójnej jak pokazano na rysunku A, niezależnie od tego czy rozgrywana jest gra pojedyncza czy gra podwójna.
  6. 1.6. Siatka powinna być wykonana ze sznurka koloru ciemnego o wymiarach oczek nie mniej niż 15 mm i nie więcej niż 20 mm.
  7. 1.7. Siatka powinna mieć szerokość 760 mm i długość co najmniej 6,1 m.
  8. 1.8. Górny brzeg siatki powinien być obszyty z obu stron 75 mm białą taśmą z materiału owiniętą wokół sznurka lub linki. Taśma ta musi pozostawać na wierzchu sznurka lub linki.
  9. 1.9. Sznur lub linka powinna być mocno naprężona równo z wierzchołkami słupków.
  10. 1.10. Górny brzeg siatki, mierząc od powierzchni boiska, powinien być na wysokości 1,524 m na środku boiska i 1,55 m na liniach bocznych do gry podwójnej.
  11. 1.11. Nie powinno być żadnych szczelin pomiędzy końcami siatki i słupkami. Jeżeli potrzeba, to siatka powinna być przywiązana końcami na całej szerokości.

 2. Rysunek A - boisko
 3. 2. Lotka
  1. 2.1. Lotka może być wykonana z materiałów naturalnych i/lub syntetycznych. Charakterystyka lotu lotek wykonanych z materiałów syntetycznych powinna być ogólnie podobna do lotek wykonanych z naturalnych piór, z korkową podstawą krytą cienką warstwą skóry..
  2. 2.2. Lotka powinna mieć 16 piór zamocowanych w podstawie.
  3. 2.3. Pióra we wszystkich lotkach danego typu powinny mieć tę samą długość mierząc od koniuszków piór do brzegu podstawy. Długość ta powinna być między 62 mm a 70 mm.
  4. 2.4. Koniuszki piór powinny być ułożone w okrąg o średnicy od 58 mm do 68 mm.
  5. 2.5. Pióra powinny być mocno związane nicią lub innym odpowiednim materiałem.
  6. 2.6. Podstawa powinna mieć średnicę od 25 mm do 28 mm i być zaokrąglona na spodzie.
  7. 2.7. Lotka powinna ważyć od 4,74 g do 5,50 g.
  8. 2.8. Lotka niepiórowa.
   1. 2.8.1. "Koszyczek", lub symulacja piór z syntetycznych materiałów zastępuje naturalne pióra.
   2. 2.8.2. Podstawa jest opisana w przepisie 2.6.
   3. 2.8.3. Wymiary i ciężar powinny być jak w przepisach 2.3., 2.4. i 2.7. Jednak z powodu różnicy w ciężarze właściwym i innych właściwościach materiałów syntetycznych w porównaniu z piórami dopuszczalna jest różnica do 10%.
  9. 2.9. Uwzględniając niezmienność ogólnych właściwości szybkości i lotu modyfikacje powyższych parametrów lotek mogą zostać przyjęte za zgodą Związku Narodowego którego to dotyczy:
   1. 2.9.1. tam, gdzie warunki atmosferyczne spowodowane wysokością lub klimatem powodują, że opisany standard lotki jest nieodpowiedni; lub
   2. 2.9.2. jeśli zaistnieją specjalne okoliczności, które powodują potrzebę zmian w interesie gry.
  10. 2.10. Sprawdzanie szybkości lotek
   1. 2.10.1. Aby przetestować lotkę należy pełną siłą uderzyć od dołu lotkę nad linią tylną. Lotka powinna zostać uderzona pod kątem zwróconym ku górze i w kierunku równoległym do linii bocznych.
   2. 2.10.2. Lotka o prawidłowej szybkości upadnie nie bliżej niż 530 mm i nie dalej niż 990 mm od przeciwległej linii tylnej jak pokazano na rysunku. B.

 4. Rysunek B
 5. 3. Rakieta
  1. 3.1. Części rakiety są opisane w przepisach 4.1.1. do 4.1.7. i zilustrowane na rysunku C.
   1. 3.1.1. Główne części rakiety to: rączka, pole naciągu, głowica, trzonek, łącznik i rama.
   2. 3.1.2. Rączka jest częścią rakiety służącą do uchwycenia przez zawodnika.
   3. 3.1.3. Pole naciągu jest częścią rakiety służącą do uderzenia lotki przez zawodnika.
   4. 3.1.4. Głowica otacza pole naciągu.
   5. 3.1.5. Trzonek łączy rączkę z głowicą (uwzględniając przepis 4.1.6.).
   6. 3.1.6. Łącznik (jeśli istnieje) łączy trzonek z głowicą.
   7. 3.1.7. Rama składa się z głowicy, łącznika, trzonka i rączki razem wziętych.
  2. 3.2. Rama nie powinna przekroczyć całkowitej długości 680 mm i całkowitej szerokości 230 mm.
  3. 3.3. Pole naciągu.
   1. 3.3.1. Pole naciągu powinno być płaskie i składać się ze wzoru skrzyżowanych żyłek przeplecionych albo zawiniętych na skrzyżowaniach. Wzór naciągu ogólnie powinien być jednolity, w szczególności tak samo gęsty na środku jak gdzie indziej.
   2. 3.3.2. Pole naciągu nie powinno przekraczać 280 mm długości i 220 mm szerokości. Jednak naciąg nie może być przedłużony do miejsca, gdzie ewentualnie znajduje się łącznik, pod warunkiem, że szerokość tego przedłużonego obszaru nie przekracza 35 mm i że całkowita długość pola naciągu nie przekracza 330 mm.
  4. 3.4. Rakieta powinna być wolna od:
   1. 3.4.1. jakichkolwiek przypiętych obiektów i części wystających innych niż używane wyłącznie do ograniczenia albo zapobiegania zużyciu, pęknięciu i wibracji, rozłożenia wagi lub dopasowania rączki przez taśmę do dłoni zawodnika, które maja odpowiednią wielkość i są stosowane do tych celów; oraz
   2. 3.4.2. wszelkich urządzeń, które umożliwiałyby zawodnikowi podczas gry zmianę w jakimkolwiek stopniu jej kształtu.

 6. Rysunek C - rakieta
 7. 4. Wyposażenie

  Międzynarodowa Federacja Badmintona (IBF) orzeka we wszystkich kwestiach związanych z tym czy rakieta, lotka albo wyposażenie lub prototyp użyty do gry w badmintona jest zgodny ze specyfikacja. Takie orzeczenie może zostać wydane z inicjatywy Federacji lub na wniosek jakiejkolwiek zainteresowanej strony, włączając zawodników, producentów sprzętu lub Związki Narodowe.

 8. 5. Losowanie
  1. 5.1. Przed rozpoczęciem gry powinno dokonać się losowania, strona wygrywająca powinna wybrać jedną z dwóch opisanych poniżej możliwości:
   1. 5.1.1. serwować lub odbierać jako pierwsza;
   2. 5.1.2. rozpocząć grę na jednej lub drugiej stronie boiska.
  2. 5.2. Strona przegrywająca powinna dokonać wyboru jako druga.
 9. 6. Punktacja
  1. 6.1. Mecz powinien być prowadzony do dwóch wygranych setów, chyba że ustalono inaczej.
  2. 6.2. Mecz rozgrywa się do dwóch wygranych setów (2:0 lub 2:1) do 21 punktów, bez strat( czyli błąd = punkt, tak jak w, np. w siatkówce)).
  3. 6.3. W przypadku stanu 20-20 należy uzyskać przewagę dwóch punktów, a punkt 30 jest punktem kończącym, czyli przy stanie 29-29 osoba, która uzyska 30 punkt, wygrywa.
  4. 6.4. Przy parzystej ilości swoich punktów, zawodnik serwuje z prawej strony, przy nieparzystej, z lewej.
  5. 6.5. Strona wygrywająca seta serwuje jako pierwsza w następnym secie.
  6. 6.6. Gra toczy się bez strat, (czyli tak jak, np. w siatkówce, błąd =punkt)
 10. 7. Zmiana stron boiska
  1. 7.1. Zawodnicy powinni zmienić strony boiska:
   1. 7.1.1. po zakończeniu pierwszego seta;
   2. 7.1.2. na początku trzeciego seta (ewentualnie); oraz
   3. 7.1.3. w trzecim secie (przy 11 punkcie) lub podczas meczu jednosetowego, gdy prowadzący zdobędzie 11 punktów.
  2. 7.2. Jeżeli zawodnicy przeoczą zmianę stron boiska (jak wyznaczono w przepisie 8.1.) powinni to uczynić tak szybko, jak tylko pomyłka zostanie odkryta i lotka nie jest w grze. Istniejąca punktacja powinna zostać niezmieniona.
 11. 8. Serw
  1. 8.1. Przy prawidłowym serwie:
   1. 8.1.1. żadna ze stron nie powinna stwarzać nieuzasadnionego opóźnienia w serwowaniu gdy serwujący i odbierający zajęli swoje właściwe pozycje;
   2. 8.1.2. serwujący i odbierający powinni stać na przekątnie przeciwległych polach serwisowych, bez dotykania linii ograniczających te pola;
   3. 8.1.3. jakakolwiek część obu stóp serwującego i odbierającego musi pozostać w styku z powierzchnią boiska, w pozycji nieruchomej od początku serwu (przepis 8.4.) do jego wykonania (przepis 8.6.),
   4. 8.1.4. rakieta serwującego powinna uderzyć w podstawę lotki;
   5. 8.1.5. podczas uderzenia rakietą serwującego cała lotka powinna być poniżej jego talii;
   6. 8.1.6. trzonek rakiety serwującego podczas uderzenia lotki powinien być skierowany w dół do tego stopnia, że głowica rakiety jest wyraźnie poniżej całej dłoni serwującego trzymającej rakietę (jak na rysunku D);
   7. 8.1.7. ruch rakiety serwującego musi być kontynuowany w przód od początku serwu (przepis 9.4.) do jego wykonania; oraz
   8. 8.1.8. tor lotu lotki powinien iść w górę od rakiety serwującego, przejść ponad siatką tak, aby bez przeszkód upadła na pole serwisowe odbierającego (tzn. na lub wewnątrz linii ograniczających pole serwisowe).
  2. 8.2. Jeżeli serw jest nieprawidłowy na mocy któregoś z przepisów od 9.1.1 do 9.1.8. powinien zostać ogłoszony błąd (przepis 13) strony serwującej.
  3. 8.3. Jest błędem jeżeli serwujący próbując zaserwować minie się z lotką.
  4. 8.4. Od zajęcia przez zawodników ich pozycji, pierwszy ruch głowicą rakiety serwującego w przód jest uważany za początek serwu.
  5. 8.5. Serwujący nie powinien serwować dopóki odbierający nie jest gotowy, ale odbierający powinien być uznany za gotowego jeżeli dokona próby odbioru.
  6. 8.6. Od początku serwu (przepis 9.4.) jest on wykonany, gdy lotka jest uderzona rakietą serwującego lub serwujący próbując zaserwować minie się z lotką.
  7. 8.7. W grze podwójnej partnerzy mogą przyjąć każdą pozycję, która nie przeszkadza stronie przeciwnej.

 12. Rysunek D - pozycja rakiety i dłoni serwujacego
 13. 9. Gra pojedyncza
  1. 9.1. Pole serwisowe.
   1. 9.1.1. Zawodnicy powinni serwować z i odbierać na swoich właściwych prawych polach serwisowych, gdy serwujący nie zdobył lub zdobył parzystą ilość punktów w danym secie.
   2. 9.1.2. Zawodnicy powinni serwować z i odbierać na swoich właściwych lewych polach serwisowych, gdy serwujący zdobył nieparzystą ilość punktów w danym secie.
  2. 9.2. Lotka jest odbijana naprzemiennie przez serwującego i odbierającego dopóki nie zostanie popełniony błąd lub lotka przestanie być w grze.
 14. 10. Gra podwójna
  1. 10.1. Rozpoczynając seta i każdorazowo gdy strona staje się serwującą, serw powinien być wykonany z prawego pola serwisowego.
  2. 10.2. Tylko odbierający powinien odbierać: jeżeli lotka dotknie lub zostanie uderzona przez jego partnera jest to błąd i strona serwująca zdobywa punkt.
  3. 10.3. Porządek gry i pozycja na boisku.
   1. 10.3.1. Po odebraniu serwu lotka może być odbita przez któregokolwiek z zawodników strony serwującej, a później przez któregokolwiek z zawodników strony odbierającej i tak dalej, dopóki lotka nie przestanie być w grze.
   2. 10.3.2. Po odebraniu serwu zawodnik może uderzyć lotkę z jakiejkolwiek pozycji po jego stronie siatki.
  4. 10.4. Punktacja a serwowanie.
   1. 10.4.1. Jeśli strona odbierająca popełni błąd lub lotka przestanie być w grze z powodu dotknięcia powierzchni boiska strony odbierającej, strona serwująca zdobywa punkt i serwujący serwuje ponownie.
   2. 10.4.2. Jeśli strona serwująca popełni błąd lub lotka przestanie być w grze z powodu dotknięcia powierzchni boiska strony serwującej, serwujący traci prawo do serwu, odbierający zyskuje punkt i serw.
  5. 10.5. Punktacja a pole serwisowe.
   1. 10.5.1. Serwujący rozpoczynając seta powinien serwować z i odbierać na prawym polu serwisowym, gdy jego strona nie zdobyła lub zdobyła parzystą ilość punktów w danym secie oraz z/na lewym polu serwisowym, gdy jego strona zdobyła nieparzystą ilość punktów w danym secie.
   2. 10.5.2. Odbierający rozpoczynając seta powinien odbierać na i serwować z prawego pola serwisowego, gdy jego strona nie zdobyła lub zdobyła parzysta ilość punktów w danym secie oraz na/z lewego pola serwisowego, gdy jego strona zdobyła nieparzystą ilość punktów w danym secie.
   3. 10.5.3. Wzór odwrotny powinien zostać zastosowany do partnerów.
  6. 10.6. Serw, bez względu na kolejność, powinien być wykonywany naprzemiennie z pól serwisowych, z wyjątkami określonymi w przepisach 12. i 14.
  7. 10.7. W każdym secie prawo do serwu przechodzi z pierwszego serwującego na pierwszego odbierającego, później na partnera odbierającego, później na przeciwnika który powinien serwować z prawego pola serwisowego (przepis 11.5.), następnie na jego partnera i tak dalej.
  8. 10.8. Żaden zawodnik nie może serwować lub odbierać poza kolejnością lub odbierać dwa następujące po sobie serwy w tym samym secie, z wyjątkami przewidzianymi w przepisach 12. i 14.
  9. 10.9. W następnym secie którykolwiek z zawodników strony wygrywającej może serwować tak jak którykolwiek z zawodników strony przegrywającej może odbierać.
 15. 11. Błędy pól serwisowych
  1. 11.1. Popełniono błąd pól serwisowych jeżeli zawodnik:
   1. 11.1.1. zaserwował poza kolejnością;
   2. 11.1.2. zaserwował ze złego pola serwisowego; lub
   3. 11.1.3. stojąc na złym polu serwisowym był przygotowany do odbioru i serw został wykonany.
  2. 11.2. Jeśli błąd pól serwisowych został odkryty po następnym serwie, błąd nie powinien zostać poprawiony.
  3. 11.3. Jeżeli błąd pól serwisowych został odkryty przed następnym serwem:
   1. 11.3.1. jeżeli obie strony popełniły błąd, powinno nastąpić powtórzenie;
   2. 11.3.2. jeżeli strona popełniająca błąd wygrała tę wymianę lotek, powinno nastąpić powtórzenie;
   3. 11.3.3. jeżeli strona popełniająca błąd przegrała tę wymianę lotek, błąd nie powinien być poprawiony.
  4. 11.4. Jeżeli następuje powtórzenie z powodu błędu pól serwisowych, jest ono grane z poprawionym błędem.
  5. 11.5. Jeżeli błąd pól serwisowych nie został poprawiony, gra powinna się toczyć bez zmiany pól serwisowych (z ewentualnym nowym porządkiem serwowania).
 16. 12. Błędy

  Błędem jest:
  1. 12.1. Jeśli serw jest nieprawidłowy (przepis 8.1.) albo ma zastosowanie przepis 8.3. lub 10.2;
  2. 12.2. Jeśli lotka jest w grze i:
   1. 12.2.1. upadnie poza liniami ograniczającymi boisko (nie na lub wewnątrz tych linii);
   2. 12.2.2. przejdzie przez lub pod siatką;
   3. 12.2.3. nie przejdzie ponad siatką;
   4. 12.2.4. dotknie sufitu lub ścian;
   5. 12.2.5. dotknie zawodnika lub jego ubioru;
   6. 12.2.6. dotknie każdego innego przedmiotu lub osoby poza bezpośrednim otoczeniem boiska.
   7. (W przypadkach, gdy jest to konieczne ze względu na strukturę budynku, lokalne władze badmintona mogą wydać rozporządzenie z prawem veta ich Związku Narodowego, w którym określone będą przypadki w których lotka może dotknąć przeszkody).
  3. 12.3. Jeżeli podczas gry początkowy punkt styku z lotką nie jest po stronie siatki uderzającego (uderzający może jednak podążyć rakietą za lotką ponad siatką podczas uderzenia).
  4. 12.4. Jeśli lotka jest w grze i zawodnik:
   1. 12.4.1. dotknie siatki albo słupka rakietą, ciałem lub ubiorem;
   2. 12.4.2. wtargnie na boisko przeciwnika rakietą lub ciałem ponad siatką oprócz sytuacji dozwolonej w przepisie 12.3.;
   3. 12.4.3. wtargnie na boisko przeciwnika rakietą lub ciałem pod siatką tak, że to przeszkadza lub rozprasza przeciwnika; lub
   4. 12.4.4. przeszkadza przeciwnikowi tzn. powstrzymuje go od uderzenia lotki, gdy ta przelatuje ponad siatką.
  5. 12.5. Jeżeli podczas gry zawodnik rozmyślnie rozprasza uwagę przeciwnika poprzez krzyk lub gestykulację.
  6. 12.6. Jeśli podczas gry lotka:
   1. 12.6.1. zostanie złapana i przytrzymana na rakiecie a następnie rzucona podczas wykonywania uderzenia;
   2. 12.6.2. została uderzona dwa razy z rzędu przez tego samego zawodnika;
   3. 12.6.3. została uderzona przez zawodnika, a bezpośrednio po nim przez jego partnera; lub
   4. 12.6.4. dotknęła rakiety zawodnika i kontynuuje lot w tylną stronę boiska tego zawodnika.
  7. 12.7. Jeżeli zawodnik jest winien uporczywych lub specjalnie popełnianych wykroczeń określonych w przepisie 15.
  8. 12.8. Jeżeli zaserwowana lotka jest chwycona na siatce i pozostaje zawieszona na brzegu siatki lub po przejściu ponad siatką zostaje chwycona w siatce.
 17. 13. Powtórzenia
  1. 13.1. Powtórzenie jest ogłaszane przez sędziego prowadzącego lub zawodnika (gdy nie ma sędziego) aby wstrzymać grę.
  2. 13.2. Powtórzenie może zostać ogłoszone w razie nieprzewidzialnego lub przypadkowego zdarzenia.
  3. 13.3. Jeżeli lotka jest chwycona na siatce i pozostaje zawieszona na brzegu siatki lub po przejściu ponad siatką zostaje chwycona w siatce to powinno zostać ogłoszone powtórzenie, z wyjątkiem gdy jest to przy lotce zaserwowanej.
  4. 13.4. Jeżeli podczas serwu odbierający i serwujący popełnili błędy równocześnie, powinno zostać ogłoszone powtórzenie.
  5. 13.5. Jeżeli serwujący prawidłowo zaserwuje przed przygotowaniem się odbierającego powinno zostać ogłoszone powtórzenie.
  6. 13.6. Jeżeli podczas gry lotka rozpadnie się i jej podstawa oddzieli się zupełnie od reszty lotki, powinno zostać ogłoszone powtórzenie.
  7. 13.7. Jeżeli sędzia liniowy nie zauważył, a sędzia prowadzący nie może podjąć decyzji, powinno zostać ogłoszone powtórzenie.
  8. 13.8. Błędy pól serwisowych (patrz przepis 12.3.) mogą spowodować powtórzenie.
  9. 13.9. Gdy zostaje ogłoszone powtórzenie, gra od ostatniego serwu nie powinna się liczyć a zawodnik który serwował powinien serwować ponownie z wyjątkiem gdy ma zastosowanie przepis 12.
 18. 14. Lotka nie w grze

  Lotka nie jest w grze, gdy:
  1. 14.1. Uderzy w siatkę i pozostaje tam chwycona lub zawieszona na górnym brzegu siatki;
  2. 14.2. Uderzy w siatkę lub słupek i zaczyna spadać na boisko po stronie siatki uderzającego;
  3. 14.3. Upadnie na powierzchnię boiska; lub
  4. 14.4. Popełniono błąd lub ogłoszono powtórzenie.
 19. 15. Gra ciągła, naruszanie przepisów, kary
  1. 15.1. Gra powinna być ciągła od pierwszego serwu do zakończenia meczu, oprócz zezwoleń w przepisach 15.2. i 15.3.
  2. 15.2. Przerwy nie przekraczające 90 sekund pomiędzy pierwszym i drugim setem i nie przekraczające 5 minut pomiędzy drugim i trzecim setem są dozwolone we wszystkich meczach we wszystkich poniższych sytuacjach:
   1. 15.2.1. turnieje międzynarodowe;
   2. 15.2.2. turnieje sankcjonowane przez IBF; oraz
   3. 15.2.3. wszystkie inne mecze jeżeli dany Związek Narodowy nie opublikował wcześniej decyzji nie zezwalającej na takie przerwy.
   (W meczach transmitowanych przez telewizję sędzia główny może zdecydować przed meczem, że przerwy określone w przepisie 15.2. są obligatoryjne i o ściśle określonym czasie trwania).
  3. 15.3. Wstrzymanie gry.
   1. 15.3.1. Gdy wydarzą się okoliczności niezależne od zawodników, sędzia prowadzący może wstrzymać grę na taki czas, jaki będzie uważał za stosowny.
   2. 15.3.2. W specjalnych okolicznościach sędzia główny może poinstruować sędziego prowadzącego, aby wstrzymać grę.
   3. 15.3.3. Jeżeli gra została wstrzymana, istniejąca punktacja powinna zostać, a gra powinna być wznowiona od tego miejsca.
  4. 15.4. Aby uniemożliwić zawodnikowi odzyskanie siły lub oddechu gra nie powinna być opóźniana pod żadnym pozorem.
  5. 15.5. Porady oraz opuszczanie boiska.
   1. 15.5.1. Oprócz przerw określonych w przepisach 15.2. i 15.3, zawodnik nie może otrzymywać porad podczas meczu.
   2. 15.5.2. Oprócz pięciominutowej przerwy opisanej w przepisie 15.2
© 2012 Maciej Borowski
projekt i wykonanie Jakub Borowski