Absolwenci (T)

Wszystkie informacje o naszej szkole

Gen. bryg. dr n. med. Zbigniew Bogusław Teter

Zbigniew Bogusław TeterUrodził się 22 marca 1953 roku w Sandomierzu w rodzinie Bogusława i Stanisławy z domu Stefańskiej. Jego matka w okresie II wojny światowej była łączniczką AK, a po wojnie wieloletnim pracownikiem PKS w Sandomierzu. Ojciec był żołnierzem Batalionów Chłopskich (pseudonim "Tygrys"), działaczem ludowym: PSL, ZSL; Kombatantów także ZBOWiD, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Pracował na kierowniczych stanowiskach, m.in. w MHD, WSS "Społem", PT "Flisak", Powiatowej Radzie Narodowej, WSK Gorzyce.

Zbigniew Teter w latach 1959-1967 uczęszczał do sandomierskich szkół podstawowych (nr 1 i nr 4), następnie kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie w 1971 roku uzyskał maturę. W tym czasie związany z harcerstwem pełnił funkcję Drużynowego w I Wodnej Drużynie Harcerskiej, uczestniczył w licznych imprezach harcerskich, w tym rejsach flagowych jachtem ZHP "Zawiszą Czarnym". Uzyskał stopień - Podharcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego.

W latach 1971-1977 studiował na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej im. Generała Dywizji Bolesława Szareckiego w Łodzi. Po jej ukończeniu otrzymał dyplom lekarza medycyny i stopień podporucznika WP. Staż podyplomowy odbył w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Po stażu jako lekarz pełnił służbę wojskową w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na kolejnych stanowiskach, do zastępcy Szefa Służby Zdrowia włącznie.

W 1991 roku został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych na stanowiska wicedyrektora Centralnego Zarządu Służby Zdrowia MSW i Głównego Inspektora Sanitarnego MSW. Funkcje te pełnił do 1996 roku. Jednocześnie pracował jako starszy asystent w Klinice Położnictwa i Ginekologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, uzyskując II stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, cytologii oraz medycyny morskiej. Prowadzi prywatną praktykę lekarską. W 1995 roku ukończył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej.

Generał Zbigniew Teter jest współtwórcą przeprowadzonych reform resortowych służb zdrowia, pomysłodawcą i realizatorem ratownictwa medycznego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej, współautorem ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wdrożył szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu i błonicy oraz wprowadził unikatową poekspozycyjną profilaktykę AIDS u funkcjonariuszy i żołnierzy podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

W latach 1997-1998 pełnił funkcję lekarza Ambasady RP w Pekinie, wprowadzając tam m.in. szczepienia przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu. Po powrocie do kraju został powołany na stanowisko dyrektora departamentu w MSWiA.

W 1999 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych w Wojskowej Akademii Medycznej po obronie pracy "Ochrona granic Polski przed zagrożeniami biologicznymi".

We wrześniu 2000 roku za całokształt dokonań na rzecz kraju został mianowany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na stopień generała brygady WP. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej uhonorowano go Złotym Krzyżem Zasługi (1992), Złotą Odznaką Zasłużony dla PCK oraz licznymi odznaczeniami resortowymi.

Interesuje się medycyną zapobiegawczą, zagrożeniami biologicznymi, problematyką Dalekiego Wschodu.